Czech Heritage Language Society of Edmonton

Česká škola v Edmontonu byla založena v roce 2019 skupinou česko-kanadských rodičů s cílem sdružovat další generaci prosperující české komunity prostřednictvím výuky jazyka a oslavou českého dědicví.

Kromě sobotní školy pro děti nabízíme akce plné zábavy jako je Pohádkový les, pikniky v parku, oslavy Mikuláše, Vánoc a Velikonoc. Nabízíme zapůjčení knih pro děti a dospělé z naší rozsáhlé knihovny  čítající přes 200 výtisků, včetně současných českých autorů.

Výuka probíhá o sobotách od 9.30 do 11.30 v budově priMED Mosaic Centre na adrese 2003 91 St SW, Edmonton. Rádi vás uvidíme. Můžete nás také kontakovat pro více informací. 


 
The Czech Heritage Language Society of Edmonton was founded in 2019 by a group of Czech-Canadian parents with a vision to bring together the next generation of Edmonton's thriving Czech community through learning the language and celebrating Czech heritage.
 

In addition to Saturday classes, we offer other fun programming including Pohádkový les, picnics in the park, holiday celebrations and other gatherings. We are the proud owners of one of the largest Czech libraries in Alberta featuring more than 200 books for kids and adults including current Czech authors.

We hold classes at the priMED Mosaic Centre, 2003 91 St SW, Edmonton, AB, most Saturdays from 9:30 - 11:30 AM. Come try us out or contact us for more information.Náš program/Our Program

Naší prioritou je výuka a rozvoj českého jazyka včetně čtení a psaní, historie a vlastivědy. Chceme žáky seznámit s českou kulturou a tradicemi. To vše prostřednictvím aktivit přiměřených jejich věku. 

Our priority is teaching and development of the Czech language including reading and writing, history and geography. We want to introduce students to the Czech culture and traditions. All this through age-appropriate activities. 
 
Navštivte také naši facebookovou stránku. Check out our Facebook page for the most up to date information.

Ve školním roce 2023/24 nabízíme tyto kurzy, je možno je kombinovat. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 

Krteček: věk 3 -4 roky, 3 soboty v měsíci od 9.30 do 11.30. Setkání s češtinou formou říkanek, písníček, her a tvoření. 

Školáci mladší se znalostí ČJ :  věk 5-6 let, 2 soboty v měsíci od 9.30 do 11.30.  Výuka češtiny, frází, vlastivědy, písničky, tvoření, hry.
Školáci mladší s minimální znalostí ČJ : věk 5-6 let, 1 sobota v měsíci od 9.30 do 11.30. Výuka základních frází, vlastivědy, písničky, tvoření, hry.

Školáci starší se znalostí ČJvěk 7-12 let, 2 soboty v měsíci od 9.30 do 11.30. Rozšíření slovní zásoby, psaní, čtení, gramatika, historie, zeměpis, hry
Školáci starší  s minimální znalostí ČJ: věk 7-12 let, 1 sobota v měsíci od 9.30 do 11.30. Výuka základních frází, slovíčka psaní, čtení, historie, zeměpis, kultura, hry 

 


 

Register
woman writing on notebook

Our Mission and Vision


Our mission is to bring together the next generation of Czechs living in Edmonton, Alberta, Canada through fun, interactive, & culturally focused programming delivered in Czech language. 

Our vision is for our students to gain an understanding and appreciation for their Czech roots, forging lifelong friendships with children from similar background. 

Gallery

For a glimpse of what we offer by way of programming, here are some pictures of our school in action. More pictures are posted on our Facebook group

Vítáme podzim/ welcoming fall 2021

Pohádkový les/ fairytale adventure 2021

Vysvědčení /report cards 2020-21

Velikonoce/Easter 2021

Piknik /picnic 2020

Učení barev/ colours

Učení jídla/food

Kroužek/storytime

Knížky/books

STAY IN TOUCH

Subscribed!

Thank you for subscribing to our newsletter.